Tribunalul Vrancea face parte din sistemul instantelor care compun sistemul judiciar romanesc.

Rolul acestuia este de a realiza justitia, potrivit competentelor sale,ca fiind una dintre formele fundamentale ale activitatii statului, ce consta în judecarea pricinilor civile sau penale si în aplicarea pedepselor prevazute de lege.

Tribunalul Vrancea are ca finalitate asigurarea respectarii drepturilor si a libertatilor fundamentale ale persoanei, precum si garantarea respectarii Constitutiei si a legilor tarii.

Tribunalul Vrancea are, de asemenea, ca obiectiv de baza asigurarea respectarii dreptului la un proces echitabil si judecarea proceselor in mod impartial si independent de orice influente extranee.

Tribunalul Vrancea este componenta a sistemului judiciar care este garantul suprem al functionarii democratice a institutiilor la nivel national.