TRIBUNALUL VRANCEA APLICA APOSTILA PE :

- copii ale actelor originale şi traducerile legalizate la notar ( de exemplu, certificate de naştere, de casatorie, de deces, livrete de familie, diplome, caziere, dovezi de vaccinare, fişe medicale, foi matricole, programe analitice, adeverinţe medicale, etc.):
Copiile şi traducerile legalizate la notar trebuie însotite de originale. 
Diplomele, în original, vor fi vizate de ministerele care le-au emis, doar în cazul în care acest lucru este cerut la locul unde merge persoana – ambasade, consulate.
	- hotărâri judecătoreşti (în original) emise de instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Vrancea (respectiv judeţul Vrancea) şi traducerile legalizate la notar;
Hotarârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate de instanţa care le-a pronuntat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizeaza hotărârea sau de către preşedintele instanţei şi trebuie ştampilată cu ştampila de preşedinte ( nu se apostileaza copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă )
	- declaraţii notariale – de celibat, acordul părinţilor la plecarea copiilor, etc. se apostilează originalul şi traducerea.;
	- actele originale emise de Registrul Comerţului ( certificat constatator, etc.) se apostileaza originalul şi traducerea;
	- actele originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

 
ACTELE CARE NU SE APOSTILEAZĂ
 
A. ACTE EMISE DE AUTORITĂŢILE ROMÂNE
1. Copia legalizată a paşaportului şi a cărţii de identitate;
2. Actele emise de autorităţile române care urmează a fi folosite într-unul din statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga. În acest caz, solicitanţii vor trebui să se adreseze Ministerului Justiţiei, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, (program zilnic de primiri acte: 10 – 12 şi de eliberare 15 – 16);
3. Actele emise de consulatele române din străinătate (ex. procura). Se apostilează numai traducerea acesteia într-o limbă stăină, traducere efectuată la notar.


B. ACTE EMISE DE AUTORITĂŢI STĂINE
1. Actele de orice tip emise de o autoritate străină a unui stat care este sau nu parte la Convenţia de la Haga, chiar dacă sunt traduse în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei şi legalizate la un notar din România.
2. Actele emise de autorităţi străine, traduse în limba română şi apostilate.

ANEXA CU STATELE PĂRŢI ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA:
Albania, Africa de Sud, Argentina, Australia, Austria, Andora, Antigua-Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bielorusia, 
Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, China-Macao, 
China-Hong Kong, Cipru, Croaţia, Cehia, Columbia, Dominica, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Fiji, Germania, 
Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Israel, Italia, Insulele Marshall, Japonia, Kazahstan, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Lesotho, Liberia, Liechtestein, Macedonia, Malta, Mexic, Monaco, Malawi, Mauriţius, 
Noua Zeelanda, Norvegia, Namibia, Niue, Olanda, Panama, Polonia, Portugalia, România, Rusia, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Serbia şi Muntenegru, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Suriname, Suedia, SUA, Salvador, Saint Kitts and Nevis, Sf. Lucia, Sf. Incent şi Grenadine,
Samoa, San Marino, Seychelles, Turcia, Tonga, Trinidad Tobago, Ungaria, Ucraina, Venezuela.


INFORMAŢII PRIVIND PROCEDURA DE APOSTILARE
  
Se primesc acte pentru aplicare apostilei numai de la titularul actelor sau de la orice alt deţinător, persoană fizică sau juridică, care are procură notarială sau delegaţie dată de către titularul actului.
Se completează o cerere tip, după modelul anexat.
Dacă o persoană fizică sau juridică solicită aplicarea apostilei pentru mai multe state, acesta va face cerere pentru fiecare stat în parte.
Tribunalul Vrancea va aplica apostila exclusiv pe documentele care emană de la funcţionari, notari, autorităţi etc. din raza teritorială a acestei instanţe. 
Se plătesc următoarele taxe judiciare:

 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU
 
 Pentru cererea prin care se solicită apostilarea actelor se plăteşte o taxă judiciară de timbru de 4 lei pentru fiecare act .
 APOSTILAREA  unei hotărâri judecătoreşti in original se taxeaza cu 1 leu .

 
 TIMBRU JUDICIAR
 
Supralegalizarea fiecărui act se timbrează cu un timbru judiciar de 0,15 lei pentru fiecare exemplar.